נושא
שם מלא
טלפון
email
גלאים ומצלמות לאיתור
 אנו מייבאים עבורכם ציוד לביקורת,צילום ושיקוף לצנרת, לתשתיות, לקוי מים וחשמל
גלאים לדליפות מים ציוד לאיתור נזילות מצלמות צנרת גלאים תרמיים ואינפרא אדום